Co oferuję

Spotkania indywidualne z terapeutą, 50 minut, 1-2 razy w tygodniu w gabinecie

Spotkania pary/małżeństwa z psychoterapeutą, 50/80 minut, raz w tygodniu w gabinecie

Spotkania osób w konflikcie z psychoterapeutą, 50/80 minut, raz w tygodniu w gabinecie

Spotkania indywidualne z terapeutą, 50/80 minut, 1-2 razy w tygodniu przez Skype

Spotkania indywidualne z terapeutą, 50 minut, 1-2 razy w tygodniu

Spotkania rodziny z psychoterapeutą, 50/80 minut, raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w gabinecie

Spotkania grupy osób z psychoterapeutą, 90/120 minut, raz w tygodniu w gabinecie

Porady psychologiczne udzielane przez wiadomości e-mailowe lub komunikator