O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, psychologiem społecznym, trenerem i doradcą biznesowym oraz ds. komunikacji. Zajmuję się terapią indywidualną, terapią par i małżeństw oraz rodzin, a także terapią grupową. Udzielam porad psychologicznych.

Posiadam The European Certificate of Psychotherapy (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty), który jest wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP), największą europejską organizację psychoterapeutyczną, zrzeszającą około 30 modalności psychoterapeutycznych.

Wcześniej ukończyłem Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty
Psychoterapię prowadzę pod stałą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, m.in. Praktyczną Psychologię Społeczną oraz Studium Małżeństwa i Rodziny na PWTW.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałem m.in. Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, Fundacji Nagle Sami, Hospicjum Caritas i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Konstancinie-Jeziornie, w ośrodkach psychoterapii i rozwoju osobistego Źródło Inspiracji, Holipsyche i Ogrody Zmian.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupowąpar. Mam duże doświadczenie w pracy z osobami po utracie bliskich. Prowadziłem grupę wsparcia dla osób po stracie w Fundacji Nagle Sami. Dodatkowo ukończyłem seminarium dotyczące leczenia uzależnień w rozumieniu psychodynamicznym.

Mam kilkunastoletnie doświadczenie jako szkoleniowiec korporacji, a także doradca biznesowy małych firm i komunikacji w dużych firmach. Jestem autorem dwóch książek, poradników i licznych artykułów poświęconych komunikacji wewnętrznej w firmie.

Najważniejszym celem mojej pracy z pacjentem jest pomoc w złagodzeniu objawów, z którymi się zgłasza, ale także praca na głębszym poziomie, która pozwala zwiększyć świadomość emocjonalną i zasoby psychologiczne, umożliwiające pacjentowi lepsze funkcjonowanie w świecie po zakończeniu psychoterapii.

W pracy z pacjentem duży nacisk kładę na przeżycia emocjonalne i ich mentalizację. Wykorzystuję relację terapeutyczną, badając relacje interpersonalne pacjenta. Pomagam wydobyć nieświadome procesy, które utrudniają pacjentowi funkcjonowanie oraz relacje z innymi osobami. Następnie pomagam je zrozumieć i wspólnie wypracować twórcze, a także satysfakcjonujące sposoby przeżywania codzienności. Towarzyszę pacjentowi w odkrywaniu, w jaki sposób przeszłość wpływa na obecne życie i jak uwolnić się od trudności, które z tego wynikają.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w ważnych relacjach. Z osobami cierpiących z powodu samotności, niezrozumienia, lęku, wstydu, poczucia winy, nadmiernej złości, frustracji czy pustki. Towarzyszę także osobom z poczuciem wypalenia zawodowego, ciągłego stresu, napięcia, rozdrażnienia lub będących w trudnej sytuacji życiowej, przechodzących kryzys w relacjach lub żałobę po stracie bliskich osób.

Pracę w nurcie psychodynamicznym łączę z elementami behawioralnymi, systemowymi oraz pracą z ciałem. W pracy z parami korzystam też z Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga (Nonviolent Communication, NVC).

Wspaniałe efekty terapii w moim własnym życiu wywołały we mnie pragnienie, by tym dobrem dzielić się z innymi. To z kolei skłoniło mnie do wyboru psychoterapii jako drogi zawodowej.