Services

PSYCHOTERAPIA RODZIN

 

Rodzina to złożony organizm, w którym każda z jednostek ma swój świat, swoje emocje, pragnienia i oczekiwania. Każdy z nas pełni też w rodzinie różne role. Gdy relacje w rodzinie się komplikują, potrzeby jednostek nie są zaspakajane, brakuje bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji, może dochodzić do nieporozumień, sytuacji konfliktowych, kryzysu rodziny. Wtedy często rodzi się potrzeba poszukiwania pomocy psychoterapeutycznej, bowiem rodzina wyznacza ważny kontekst naszego życia i chociaż powinna być źródłem wsparcia, bywa i źródłem trudności.

Problemy wychowawcze, niepowodzenia w szkole, objawy psychosomatyczne lub trudności w budowaniu dobrych związków mogą być sygnałem, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny, a osoba, która „sprawia kłopot” jest delegatem rodziny sygnalizującym potrzebę pomocy całego organizmu rodzinnego. Wtedy pacjentem staje się rodzina jako całość, a nie tylko jeden z jej członków. Członkowie rodziny biorą wówczas udział w cyklu spotkań, podczas których razem z terapeutą starają się lepiej zrozumieć, jakie jest źródło ich kłopotów.

Co niezwykle ważne, pomoc rodzinie to nie śledztwo polegające na poszukiwaniu winnych, lecz proces zorientowany na szukanie przyczyn trudności oraz skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Dzięki wspólnej pracy, tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla analizy wzajemnych uwarunkowań oraz wspólnego wypracowywania nowych ścieżek wychodzenia z konfliktów i problemów, chcę pomóc rodzinom w procesie stawania się grupą bliskich ludzi, którzy twórczo będą się wspierać w rozwoju.

 

Jeżeli chcesz rozpocząć terapię rodzin…