Zasady współpracy

• Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, dlatego też nie mogę dzielić się informacjami, w posiadanie których wszedłem w związku z wykonywaniem psychoterapii.

• Sesje odbywają się raz w tygodniu chyba, że w trakcie pracy okaże się, że korzystna będzie inna częstotliwość spotkań.

• Długość trwania terapii określam z pacjentem indywidualnie.

• Sesje terapeutyczne oraz konsultacje psychologiczne trwają 50 minut. W przypadku par i rodzin oraz mediacji konfliktów biznesowych spotkania mogą trwać 80 minut.

• W przypadku spóźnienia na spotkanie proszę o płatność za całe spotkanie, gdyż sesja nie może być przedłużana.

• Jeżeli zachodzi konieczność odwołania wizyty, proszę o informację 48 godzin przed ustalonym terminem.

• Gdy pacjent nie odwoła sesji lub odwoła po tym czasie jest ona w pełni płatna.