Zasady współpracy

 

• Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, dlatego też nie mogę dzielić się informacjami, w posiadanie których wszedłem w związku z wykonywaniem psychoterapii.

 

• Sesje odbywają się raz w tygodniu chyba, że w trakcie pracy okaże się, że korzystna będzie inna częstotliwość spotkań.

 

• Długość trwania terapii określam z pacjentem indywidualnie.

 

• Sesje terapeutyczne oraz konsultacje psychologiczne trwają 50 minut. W przypadku par i rodzin oraz mediacji konfliktów biznesowych spotkania mogą trwać 80 minut.

 

• Płatność za terapię pobieram z góry na początku każdego miesiąca za cały miesiąc zgodnie z cennikiem.

 

• W sytuacji, gdy termin sesji terapii przypada na dzień świąteczny lub sesja nie odbywa się z powodu odwołania przeze mnie, wskazuję zastępczy termin spotkania w tym samym tygodniu, tak by w miesiącu odbyły się minimum 4 spotkania.

 

• Terapia może być przerwana w każdym momencie. Proszę wtedy o zgłoszenie tego i omówienie warunków zakończenia terapii podczas 1 sesji kończącej terapię.

 

• Terapia może być przerwana również przeze mnie z powodu: nie przestrzegania kontraktu, częstego odwoływania wizyt, niepłacenia za terapię.

 

• Pozostałe zasady omawiam na spotkaniu, w którym zawieram kontrakt terapeutyczny z pacjentem na terapię.