Services

PSYCHOTERAPIA ONLINE

 

W psychoterapii metodą online posługuję się podobnymi metodami, jak w przypadku terapii indywidualnej. Psychoterapia online przeznaczona jest głównie dla osób mieszkających poza granicami Polski oraz dla tych, którzy mają utrudnioną możliwość korzystania z terapii w gabinecie.

Ten rodzaj psychoterapii odbywa się za pośrednictwem narzędzi komunikacji internetowej. Są to: Skype, WhatsApp czy Zoom. Podobnie, jak w przypadku każdego innego rodzaju terapii, sesje odbywają się regularnie, według ustalonego wcześniej harmonogramu, w stałych odstępach czasowych.

Istotą współpracy między pacjentem i mną, jako terapeutą, jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u pacjenta oraz w stworzonej relacji terapeutycznej. Podejście psychodynamiczne zakłada, że duża część naszych działań wynika z nieuświadomionych mechanizmów działania, ukrytych potrzeb i nierozwiązanych konfliktów intrapsychicznych. Zewnętrznym przejawem funkcjonowania nieświadomości są marzenia senne, przejęzyczenia i czynności omyłkowe, które, po uzewnętrznieniu przez pacjenta, stają się przedmiotem analizy podczas sesji terapeutycznych.

Podczas pracy terapeutycznej zachęcam pacjenta do dzielenia się myślami, fantazjami i skojarzeniami, podążając za dynamiką przeżyć psychicznych. Poszukujemy wspólnie nowego rozumienia w warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu. Przepracowujemy wspólnie trudne wątki z życia pacjenta, rozwiązujemy nieświadome konflikty, redukujemy dysfunkcyjne strategie działania. Wspólna praca staje się bazą do wprowadzania korzystnych zmian w codziennym funkcjonowaniu.

Indywidualna psychoterapia to cykl regularnych spotkań, odbywających się 1-2 razy w tygodniu, w stałym terminie. Długość procesu terapeutycznego określam indywidualnie. Biorę pod uwagę rodzaj i nasilenie problemów, a także motywację do leczenia.

 

Jeżeli chcesz rozpocząć terapię online…