Services

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Słowo „psychoterapia” pochodzi z greki, a oznacza dosłownie leczenie duszy. Poprzez psychoterapię pomagam klientom rozwiązywać ich problemy życiowe i leczyć zaburzenia psychiczne. Prowadzę terapię indywidualną w ujęciu psychodynamicznym.

Istotą współpracy między pacjentem i mną, jako terapeutą, jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u pacjenta oraz w stworzonej relacji terapeutycznej. Podejście psychodynamiczne zakłada, że duża część naszych działań wynika z nieuświadomionych mechanizmów działania, ukrytych potrzeb i nierozwiązanych konfliktów intrapsychicznych. Zewnętrznym przejawem funkcjonowania nieświadomości są marzenia senne, przejęzyczenia i czynności omyłkowe, które, po uzewnętrznieniu przez pacjenta, stają się przedmiotem analizy podczas sesji terapeutycznych.

Podczas pracy terapeutycznej zachęcam pacjenta do dzielenia się myślami, fantazjami i skojarzeniami, podążając za dynamiką przeżyć psychicznych. Poszukujemy wspólnie nowego rozumienia w warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu. Przepracowujemy wspólnie trudne wątki z życia pacjenta, rozwiązujemy nieświadome konflikty, redukujemy dysfunkcyjne strategie działania. Wspólna praca staje się bazą do wprowadzania korzystnych zmian w codziennym funkcjonowaniu.

Indywidualna psychoterapia to cykl regularnych spotkań, odbywających się 1-2 razy w tygodniu, w stałym terminie. Długość procesu terapeutycznego jest określana indywidualnie i jest związana z rodzajem i nasileniem problemów, motywacją do leczenia.

Jeżeli chcesz rozpocząć terapię indywidualną…