Services

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

 

Bycie w stałym związku to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Naszym udziałem stają się w nim nie tylko nadzieje, ale i rozczarowania. Być w związku, utrzymać relację, dbać o więź, nie tracąc poczucia własnej autonomii, a także pogodzić bliskość z byciem rodzicami to role życiowe, wiążące się z trudnościami, które mogą prowadzić do kryzysu. Psychoterapia par i małżeństw to oferta dla partnerów, którzy są gotowi spojrzeć od nowa na siebie i związek, zrozumieć przyczyny trudności, szukać możliwości zmian.

Psychodynamiczna terapia par, czyli metoda, w której pracuję z partnerami w związkach, pomaga zrozumieć uczucia, potrzeby i zachowania partnerów. Dzięki terapii możemy przekazać je  partnerowi, co zazwyczaj prowadzi do lepszego zrozumienia siebie nawzajem w relacji. Celem terapia par jest pomoc partnerom w osiągnięciu lepszego porozumienia i zaspokojenia potrzeb każdego z nich. Psychoterapia par ma też na celu pogłębić i rozwinąć relacje pomiędzy partnerami.

Nasze wspólne działanie będzie prowadziło do przezwyciężenie konfliktów i sytuacji kryzysowych, przepracowania emocjonalnych efektów z wcześniejszych relacji rodzinnych i uczuciowych, uzyskanie psychicznej autonomii. Partnerzy przy moim wsparciu będą mogli przeanalizować swoje oczekiwania wobec związku czy zrozumieć przyczyny określonych reakcji na zachowania partnera.

Z psychodynamicznego punktu widzenia jakość związku i rodziny dorosłych ludzi ma związek z rozwojem osobowości w rodzinach pochodzenia. Terapia daje możliwość zrozumienia mechanizmów, które nas ukształtowały, schematów rodzinnych, przekonań, z którymi wchodzimy w związki. To okazja przepracowania doświadczeń i wypracowania dojrzałego modelu funkcjonowania związku.

Dzięki terapii związku:

  • partnerzy uczą się komunikować swoje uczucia, wyrażać różne emocje;
  • partnerzy lepiej rozumieją drugą osobę i jej potrzeby;
  • proces terapii prowadzi do umocnienia relacji małżeńskiej/partnerskiej;
  • wzmocniona zostaje odpowiedzialność własna za funkcjonowanie w związku.

 

Psychoterapia par przebiega podczas regularnych spotkań o stałej częstotliwości. Czas trwania pracy z parą jest uzależniony od wspólnie ustalonych celów terapii i złożoności zagadnień, nad którymi para i psychoterapeuta pracują.

 

Jeżeli chcesz rozpocząć terapię par…