Services

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ PSYCHODYNAMICZNA

Psychoterapia uzależnień psychodynamiczna

Terapia w nurcie psychodynamicznym jest wykorzystywana w leczeniu uzależnień ze względu na pozytywny wpływ na uzależnionych i często świetne wyniki leczenia. Największą zaletą terapii psychodynamicznej jest całościowe spojrzenie na pacjenta, a nie tylko z perspektywy uzależnienia jako choroby czy zachowania psychopatologicznego. Ta perspektywa dotyczy również relacji uzależnionego z otoczeniem oraz jego historii rodzinnej, wzorców przywiązania i schematów funkcjonowania.

Uzależnienie nie jest traktowane jako choroba, a jako objaw zaburzonych więzi, a substancja czy czynność jest traktowana jako substytut relacji.

Podczas psychoterapii pacjent uczy się umiejętności regulacji emocji, a następnie je internalizuje. Pracujemy też nad doświadczeniem „głodu”, która jest elementem pracy nad przebudowy myślenia i działania związanego z uzależnieniem.
Ten rodzaj pomocy skierowany jest też do osób współuzależnionych (partnerów, dorosłych dzieci uzależnionych rodziców). Jej celem jest wzmocnienie własnego ja, by mogły żyć swoim życiem, a nie życiem uzależnionych.

Jeżeli chcesz rozpocząć terapię uzależnień…