Services

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa to forma pomocy psychologicznej, która zakłada, że wiele naszych problemów ma swoje źródło w kontaktach z innymi ludźmi i sposobach, w jaki je budujemy. Dlatego ich efektywna zmiana może nastąpić również w grupie.

Grupa terapeutyczna daje szansę na zobaczenie siebie z innej perspektywy, tego, jak widzą nas inni ludzie, jak wchodzimy z nimi w relacje, jakie nasze wzorce i schematy uruchamiają się w związku z tym. Uświadomienie sobie tych procesów, a potem omówienie ich i zrozumienie w bezpiecznych warunkach sprzyja właśnie zmianie i rozwojowi. To również przestrzeń na dzielenie się swoimi emocjami w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania oraz przyjrzenie się, jak nasze stany emocjonalne wpływają na innych, na stosunek do nas, a także na nasze samopoczucie.

Skuteczność psychoterapii grupowej jest potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Jest dobrą propozycją pomocy psychologicznej dla osób, które:

  • mają kłopoty z budowaniem i utrzymywaniem bliskich relacji intymnych i przyjacielskich,
  • czują napięcie, niepokój, pustkę i brak sensu,
  • zmagają się z nieśmiałością, nadmierną impulsywnością, są nadmiernie wycofani, nieśmiali, unikają konfrontacji,
  • doświadczają braku zrozumienia zachowań otaczającego ich świata,
  • mają kłopoty w identyfikowaniu i wyrażaniu emocji,
  • odczuwają, że są mało wartościowi, nieatrakcyjni dla innych,
  • brakuje im radości, spontaniczności, trudno im przyjmować pozytywne informacje zwrotne.

 

Jeżeli chcesz rozpocząć terapię grupową…