Services

MEDIACJE KONFLIKTÓW RODZINNYCH/BIZNESOWYCH

Mediacje konfliktów rodzinnych czy biznesowych to sposób na rozwiązanie sporów przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich stron w konflikcie. Wykorzystuję do tego Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Jest to metoda komunikacji oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Zakłada świadomość własnych uczuć i potrzeb, empatię dla uczuć i potrzeb innych ludzi, a także klarowne wyrażanie swoich potrzeb w postaci próśb oraz rezygnacja z żądań, krytyki, oceniania i innych form przemocy werbalnej.

Do rozwiązywania konfliktów wykorzystuję model 4 kroków, dzięki któremu łatwiej osiągnąć porozumienie. W jego skład wchodzi opisywanie faktów, wyrażanie uczuć, definiowanie potrzeb i określanie próśb.

Rolą mediatora jest pomoc partnerom, którzy są w konflikcie, aby rozwiązać ważne kwestie bez eskalacji konfliktu. Mediacje mają doprowadzić do rozwiązań, którymi autorami będą obie strony. Te rozwiązania uwzględniają potrzeby obu stron, w języku biznesowym określane jako win-win.

Mediacje nie są terapią skonfliktowanych osób, a szansą na wypracowanie rozwiązania sporu między osobami w rodzinie czy w firmie.

Jeżeli chcesz rozpocząć mediacje…