Poranna grupa terapeutyczna półotwarta dla terapeutów

Psychoterapia grupowa to forma pomocy psychologicznej, która zakłada, że wiele naszych problemów ma swoje źródło w kontaktach z innymi ludźmi i sposobach, w jaki je budujemy. Dlatego ich efektywna zmiana może nastąpić również w grupie.

Grupa terapeutyczna daje szansę na zobaczenie siebie z innej perspektywy, tego, jak widzą nas inni ludzie, jak wchodzimy z nimi w relacje, jakie nasze wzorce i schematy uruchamiają się w związku z tym. Uświadomienie sobie tych procesów, a potem omówienie ich i zrozumienie w bezpiecznych warunkach sprzyja właśnie zmianie i rozwojowi. To również przestrzeń na dzielenie się swoimi emocjami w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania oraz przyjrzenie się, jak nasze stany emocjonalne wpływają na innych, na stosunek do nas, a także na nasze samopoczucie.

Dla kogo jest grupa?
Grupa przeznaczona jest dla psychoterapeutów, którzy ze względów osobistych lub zawodowych chcą pracować nad sobą, a zwłaszcza dla tych, którzy:

  • mają kłopoty z budowaniem i utrzymywaniem bliskich relacji intymnych i przyjacielskich,
  • czują napięcie, niepokój, pustkę i brak sensu,
  • zmagają się z nieśmiałością, nadmierną impulsywnością, są nadmiernie wycofani, nieśmiali, unikają konfrontacji,
  • doświadczają braku zrozumienia zachowań otaczającego ich świata,
  • mają kłopoty w identyfikowaniu i wyrażaniu emocji,
  • odczuwają, że są mało wartościowi, nieatrakcyjni dla innych,
  • brakuje im radości, spontaniczności, trudno im przyjmować pozytywne informacje zwrotne.
  • w swojej pracy zawodowej zmagają się z różnymi trudnościami interpersonalnymi.


Co to znaczy, że jest grupa jest półotwarta?
Grupa terapeutyczna półotwarta oznacza, że uczestnicy grupy biorą w niej udział minimum 6 miesięcy (25 sesji). Po tym okresie podejmują decyzję o kontynuacji lub rezygnacji ze spotkań. Po odejściu jednej osoby na jej miejsce przychodzi kolejna, nowe osoby mogą dołączyć również wtedy, gdy grupa wcześniej nie osiągnęła maksymalnego limitu miejsc.

Informacje praktyczne
Czas rozpoczęcia: październik 2021 r.
Minimalna liczba osób w grupie: 6
Maksymalna liczba osób w grupie: 12
Charakter grupy: półotwarta
Minimalny czas pracy w grupie: 6 miesięcy
Miejsce: Ośrodek Holipsyche, pl. Lelewela 2, Warszawa

Prowadzący: Tomasz Kościelny, psychoterapeuta psychodynamiczny
Spotkania odbywają się w piątki: 9.00-10.50
Czas spotkania: 110 minut
Koszt miesięczny: 400 zł
Konsultacja do grupy: spotkanie z terapeutą prowadzącym 50 min, koszt 160 zł

Jeżeli chcesz zapisać się do grupy terapeutycznej…

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą, ukończyłem Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupową i par.