Przedpołudniowa grupa terapeutyczna półotwarta ONLINE dla dorosłych

Czas rozpoczęcia: czerwiec 2021 r.
Minimalna liczba osób w grupie: 5
Maksymalna liczba osób w grupie: 10
Charakter grupy: półotwarta
Minimalny czas pracy w grupie: 6 miesięcy

Prowadzący: Tomasz Kościelny, psychoterapeuta psychodynamiczny
Spotkania odbywają się 4 razy w miesiącu: poniedziałek 10.00-11.40
Czas spotkania 100 minut
Koszt miesięczny: 360 zł
Konsultacja do grupy: spotkanie z terapeutą prowadzącym 50 min, koszt 160 zł

O psychoterapii grupowej
Psychoterapia grupowa to forma pomocy psychologicznej, która zakłada, że wiele naszych problemów ma swoje źródło w kontaktach z innymi ludźmi i sposobach, w jaki je budujemy. Dlatego ich efektywna zmiana może nastąpić również w grupie.

Grupa terapeutyczna daje szansę na zobaczenie siebie z innej perspektywy, tego, jak widzą nas inni ludzie, jak wchodzimy z nimi w relacje, jakie nasze wzorce i schematy uruchamiają się w związku z tym. Uświadomienie sobie tych procesów, a potem omówienie ich i zrozumienie w bezpiecznych warunkach sprzyja właśnie zmianie i rozwojowi. To również przestrzeń na dzielenie się swoimi emocjami w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania oraz przyjrzenie się, jak nasze stany emocjonalne wpływają na innych, na stosunek do nas, a także na nasze samopoczucie.

Dla kogo jest grupa?

Skuteczność psychoterapii grupowej jest potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Jest dobrą propozycją pomocy psychologicznej dla osób, które:

  • mają kłopoty z budowaniem i utrzymywaniem bliskich relacji intymnych i przyjacielskich,
  • czują napięcie, niepokój, pustkę i brak sensu,
  • zmagają się z nieśmiałością, nadmierną impulsywnością, są nadmiernie wycofani, nieśmiali, unikają konfrontacji,
  • doświadczają braku zrozumienia zachowań otaczającego ich świata,
  • mają kłopoty w identyfikowaniu i wyrażaniu emocji,
  • odczuwają, że są mało wartościowi, nieatrakcyjni dla innych,
  • brakuje im radości, spontaniczności, trudno im przyjmować pozytywne informacje zwrotne.

 

Co to znaczy, że jest grupa jest półotwarta?

Grupa terapeutyczna półotwarta oznacza, że uczestnicy grupy biorą w niej udział minimum 6 miesięcy (25 sesji). Po tym okresie podejmują decyzję o kontynuacji lub rezygnacji ze spotkań. Po odejściu jednej osoby na jej miejsce przychodzi kolejna, nowe osoby mogą dołączyć również wtedy, gdy grupa wcześniej nie osiągnęła maksymalnego limitu miejsc.

Jeżeli chcesz zapisać się do grupy terapeutycznej…

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą, ukończyłem Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupową i par.